Bilkjøring i utlandet

Skal du kjøre bil i utlandet, bør du sjekke hvilke trafikkregler som gjelder for det landet du reiser til. Både trafikkregler og trafikkultur kan variere stort fra land til land.

Visste du at det kun er 50 år siden svenskene praktiserte venstre-kjøring? Og visste du at det ikke er lov å frakte sykkelen bakpå bilen i Portugal? Det finnes mange ulike regler fra land til land, og derfor har vi sammen med Europeisk reiseforsikring satt sammen 10 generelle tips på hva du bør tenke på når du kjører bil i utlandet.

  1. Kjør rusfritt

Promillegrensen varierer og i noen land kan du ta et glass vin og samtidig være på riktig side av loven. Men det er lett å drikke mer enn planlagt, og risikoen øker dramatisk allerede mellom 0,5 og 0,8 i promille. Trygg Trafikk anbefaler at du følger samme regler som her hjemme og kjører rusfritt.

  1. Bruk bilbelte

Alle som er med på bilturen skal alltid bruke bilbeltet når bilen er på veien. Ulykkesrisikoen er høyere enn hjemme i de fleste land utenfor Skandinavia, og bilbeltet mer enn halverer risikoen for alvorlige skader.

  1. Sørg for at barna er sikret i bil

Reglene for sikring av barn i bil er i store trekk de samme i Europa og USA som her. Ta med barnesete eller forhåndsbestill leiebil med barnesete. Kjører dere bil uten barnestol, sørger du for å sikre barna best mulig med bilbeltet. Sitt aldri med barnet på fanget.

  1. Pass på barna i trafikken

Barn som er vant til å være fotgjengere i Norge må passes ekstra på i utlandet. Trafikken kan være tettere og hensynet til fotgjengere mindre. Hold barnet i hånda når dere krysser veien.

  1. Bruk alltid hjelm!

Skrubbsår og brudd er vanlige skader ved mindre alvorlige sykkel- eller mopedulykker på ferie. Langt verre er hodeskader som gir varige skader og ødelegger mer enn bare i ferien.

  1. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel

Badetøy egner seg ikke som kjøreklær på tohjulinger. Ubeskyttet hud får skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt, og selv tynne, luftige klær beskytter noe.

  1. Observer trafikkulturen før du kaster deg ut i den

Sett deg inn i de formelle trafikkreglene der du er, og ikke ta for gitt at de følger nøyaktig det samme mønsteret som de norske. Mange land har også uformelle trafikkregler eller praksis du bør kjenne til.

  1. Vær uthvilt

Ikke kjør for lange etapper av gangen og legg om planene hvis støyen på nattas hotell ødela nattesøvnen. Er du uten søvn i 24 timer tilsvarer det én i promille.

  1. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy

Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy og den obligatoriske forsikringen er ofte begrenset til ansvarsforsikring. I disse tilfellene trenger du en forsikring for ulykke både for fører og passasjerer i tillegg.

  1. Lær deg nødnummeret i det landet du besøker

Flere og flere land går over til ett felles nummer for nød – 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer til redning (brann og ambulanse) og til politi.

God tur!