Derfor bør du parkere med «nesa» ut

Selv om farten er lav, skjer det ofte ulykker på en parkeringsplass. For å unngå å bulke eller i verste fall, kjøre på noen, er det faktisk lurt å rygge inn i parkeringslommen og parkere med «nesa» ut.

Når du kommer inn på en parkeringsplass er det mange faktorer du må ta hensyn til. Det kan være andre biler som kommer kjørende, gående til og fra bilene, barn som løper og biler på vei ut. Alle disse faktorene har du bedre oversikt over når du kommer kjørende inn på parkeringsplassen. Når du derimot skal kjøre ut fra parkeringsplassen, har du ikke like god oversikt med mindre du har parkert med fronten ut.

Når du uansett må rygge, er det smartest å gjøre det først som sist.

Alvorlige ulykker skjer på parkeringsplasser og særlig små barn er utsatte. De har ikke samme risikoforståelse som oss voksne, de er små og kan være vanskelige å oppdage i blindsonen.

Bedre oversikt når du kommer enn når du drar

Mange velger å kjøre rett inn i parkeringslommen når de kommer til parkeringen, fordi dette oppleves kanskje som det enklest der og da. Men å parkere med fronten inn kan fort medføre ulempe når du skal forlate plassen. Du har dårligere oversikt over omgivelsene når du rygger ut sammenlignet med når du rygger inn.

Rygg inn, ikke ut

Det er mange gode grunner til at du bør rygge inn på parkeringsplassen, det gir blant annet bedre oversikt når du kommer og når du forlater plassen. Her får du tre gode grunner til at du bør parkere med fronten ut:

  1. Du har bedre oversikt over parkeringsplassen når du kommer kjørende inn. Derfor er det smartere å rygge inn i en parkeringslomme når du kommer, enn når du forlater parkeringsplassen.
  2. Parkeringsplassen kan være oversiktlig og ha god plass når du parkerer, men kan fort bli full og uoversiktlig når du skal kjøre ut.
  3.  Andre har bedre oversikt over deg. Det er lettere å bli oppmerksom på en bil som er i ferd med å rygge inn i en parkeringslomme enn når den er i ferd med å rygge ut. Da vil det være enklere for gående og andre kjørende å ta forhåndsregler.

Ta kloke valg

Skader skjer ikke bare i trange parkeringshus eller ved parkeringsplassen på kjøpesenteret eller butikken. Også ved skoler og barnehager er det lurt å bruke hodet. Ryggekamera og parkeringssensor kan bidra til å redusere parkeringsskader. Likevel er det helt nødvendig å bruke alle sanser og hjelpemidler for å unngå påkjørsler når mennesker er i bevegelse rundt oss.

Hvis du bulker, kan det få økonomiske konsekvenser for deg, men skulle du kjøre på noen vil du i verste fall ha et liv på samvittigheten. Ved å kjøre forsvarlig og ta kloke valg, som å rygge inn på parkeringsplassen, er du med på å redusere ulykker i trafikken.