Har veitypen noe å si for fartsgrensen?

Hvorfor er det fartsgrense på 30 km/t i boligstrøk? Og hvorfor er fartsgrensen 70km/t på noen strekninger, og 80km/t på andre? Det er en grunn til at Statens vegvesen setter ulike fartsgrenser for ulike veityper og områder.

Hvorfor er det 30 km/t der jeg bor? 

  • Fart og skadeomfang henger sammen. Derfor settes 30 km/t ofte i områder der det er mange fotgjengere og syklister, og brukes ofte i boligområder eller områder med barneskoler og barnehager.  
  • Sannsynligheten for at en fotgjenger overlever en påkjørsel i 30 km/t er mye større enn i 50 km/t 

Hvorfor settes farten ned fra 80 km/t til 70 km/t 

På enkelte ulykkeutsatte strekninger sykemeldes veien ved at fartsgrensen settes ned fra 80km/t til 70 km/t. Det gjøres fordi: 

  • Det er risiko for nye ulykker 
  • Det har skjedd ulykker på strekningen tidligere 
  • Det er større sannsynlighet for å overleve en ulykke hvis bilen har en fart på 70 km/t enn ved 80 km/t. 

Fartsgrensen settes for en periode eller permanent. Ofte er det automatisk trafikk-kontroll (ATK) på de samme strekningene som et ekstra tiltak for å redusere ulykker. 

Fartsgrensen er ikke alltid anbefalt fart – kjør etter forholdene 

Hvis det er mye nedbør eller dårlig sikt er det god grunn til å redusere farten, selv om det betyr at du kjører under det som er den lovlige fartsgrensen. Vi anbefaler at du kjører etter forholdene innenfor fartsgrensen.