Bilde av et fartsgrenseskilt for 60 kilometer i timen.

Fart og fartsgrenser

Hvorfor er fart så viktig for trafikksikkerheten? Kort sagt handler det om fysiske lover: Jo høyere fart, desto lengre bremselengde, kraftigere kollisjon og større skader.

Bilde av en bil på en vei med gress i front. Effektene i bildet skal tilsi at bilen er i stor fart.

Hvorfor har vi fartsgrenser?

I Norge er det Statens vegvesen (SVV) som lager kriteriene for hvor vi skal bruke de ulike fartsgrensene. Utgangspunktet for hvordan fartsgrensene settes er den samme visjonen som Trygg Trafikk jobber etter: Nullvisjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken.

Illustrasjon av hvordan et fartsgrenseskilt for 110 kilometer i timen ser ut.

Fartsgrenser i Norge

Alle fartsgrenser i Norge er satt på basis av fartsgrensekriteriene fra Statens vegvesen, og alle fartsgrenser er basert på kunnskap om sammenhengen mellom fart, risiko og ulykker. Hva ligger til grunn for at du kan kjøre i 30 km/t og ikke mer? Og hvorfor er det i noen tilfeller lov å kjøre så fort som i 110 km/t?

Bilde av en person som fester setebeltet i festet for setebelstet i bilen.

Fart og kroppens tåleevne

Når vi sitter i bilen enten som sjåfør eller passasjer, er det lett å føle seg beskyttet av bilens harde ytre. Bilparken blir stadig sikrere med sikkerhetssystemer som skal bidra til å redusere ulykkene og begrense skadene. Da er det lett å glemme at fart likevel kan ha store konsekvenser for om vi beholder livet og forblir uskadd hvis ulykken først er ute.

Foto inne i Lærdalstunnelen av skilt som varsler om at det i denne tunnelen er streknings-ATK.

Streknings-ATK

Streknings-ATK er fotobokser som måler bilistenes gjennomsnittlige hastighet over en kortere veistrekning (avstanden mellom boksene er 2-20 km). Målet er å få folk til å holde fartsgrensen og forebygge ulykker.

Bilde som illusterer bil i stor fart på vei med mye grønn skog i bakgrunnen.

Derfor må du holde fartsgrensene

Høy fart er en av de største årsakene til dødsulykker i trafikken. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til fart og hvordan denne skal tilpasses forholdene du kjører i.

Et eldre par der mannen kjører bilen og damen snakker i telefonen.

Fart og sårbare trafikanter

Vi beveger oss i trafikken hver dag. Det gjør at vi over tid har lært oss hva vi skal gjøre og ikke gjøre som trafikanter. Vi glemmer at for dem som ikke har like mye erfaring eller de samme forutsetningene som oss, er trafikken en krevende øvelse. Det finnes nemlig sårbare trafikanter som ikke har denne innlærte atferden, og disse trafikantene trenger vi å vise ekstra hensyn i trafikken.

Bilde av politi som gjør kontroll i en bil. Vi ser Politikvinne som ser på vognkortet til bilen.

Fart og politikontroller

Politikontroller er et effektivt tiltak for å få ned antallet ulykker som skyldes for høy fart.

Har veitypen noe å si for fartsgrensen?

Hvorfor er det fartsgrense på 30 km/t i boligstrøk? Og hvorfor er fartsgrensen 70km/t på noen strekninger, og 80km/t på andre? Det er en grunn til at Statens vegvesen setter ulike fartsgrenser for ulike veityper og områder.

Bil i fart på vei med fartsgrenseskilt som viser 110 kilometer i timen som maks fart.

Fart og ulykker

Hvis alle hadde holdt fartsgrensen eller avpasset farten etter forholdene hadde vi spart mange liv i trafikken hvert år. 1 av 3 dødsulykker skyldes enten for høy fart eller at føreren har kjørt for fort etter forholdene. Fart er også en medvirkende årsak til at ulykker skjer, og at omfanget på en ulykke blir mer alvorlig.

Fart og ungdom

Sannsynligheten for å havne i en ulykke som ung sjåfør er betraktelig større enn for andre aldersgrupper. Høy fart er det vanligste årsaken til at ungdom alderen 18-24 år dør i trafikken, og at det dør flere gutter enn jenter.