Trafikksikre kommuner i Innlandet - 2022

En kommune ble godkjent og fem ble regodkjente som trafikksikre i Innlandet i 2022. Her finner du et bilder fra seremonien for regodkjenning i Etnedal der representanter fra kommunen og Trygg Trafikk var tilstede.

Åsnes kommune ble godkjent og Etnedal, Løten, Sør-Aurdal, Vestre Toten og Vågå ble regodkjent i Innlandet i 2022. Lurer du på hvilke andre kommuner som er godkjent i ditt fylke, finner du alle i oversikten over godkjente kommuner i hele landet nederst.