Illustrasjon av hvordan et fartsgrenseskilt for 110 kilometer i timen ser ut.

Fartsgrenser i Norge

Her finner du fartsgrensekriteriene for alle fartgrenser fra 30 km/t til 110 km/t og hvorfor de er satt slik.

Hvis du vil vite mer om fartsgrensekriteriene, kan du lese «NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriterier» fra Statens vegvesen.