Et eldre par der mannen kjører bilen og damen snakker i telefonen.

Fart og sårbare trafikanter

Vi beveger oss i trafikken hver dag. Det gjør at vi over tid har lært oss hva vi skal gjøre og ikke gjøre som trafikanter. Vi glemmer at for dem som ikke har like mye erfaring eller de samme forutsetningene som oss, er trafikken en krevende øvelse. Det finnes nemlig sårbare trafikanter som ikke har…

Du vet ikke hvem du møter på veien

Barn, eldre og personer med funksjonshemming er ekstra sårbare trafikanter. De har gjerne dårligere reaksjonsevne, bruker lengre tid, impulskontrollen kan være annerledes. Derfor er det viktig å ta hensyn til de sårbare trafikantene.

Bruk lokalkunnskapen din

Mange av oss kjører i lokalområdet vi bor hver dag. Bruk lokalkunnskapen din og tilpass farten i områder du vet det er barnehager, barneskoler eller eldrehjem. Fartsgrensen er ikke alltid anbefalt fart, men det er øverste tillatte fartsgrense.

Hva bør du som sjåfør ta hensyn til nærheten av ekstra sårbare trafikanter?

De to viktigste tingene du må fokusere på er fart og oppmerksomhet.  

  • I områder hvor barn ferdes er det ekstra viktig å ha lav fart. Barn er uforutsigbare, og det kan oppstå uforutsette situasjoner. 
  • Hvis det er mulig, unngå veier rundt skoler og barnehager. 
  • Barn er lave og derfor kan det være barn langs veien som du ikke for øye på med en gang.  
  • Mange eldre har gjerne lengre reaksjonstid. Vær tålmodig. 
  • Fordi noen eldre har svekket hørsel og syn, er det ikke sikkert at den eldre mannen eller kvinnen har sett eller hørt at du kommer kjørende. Senk derfor farten og vær aktsom.