Bil i fart på vei med fartsgrenseskilt som viser 110 kilometer i timen som maks fart.

Fart og ulykker

Hvis alle hadde holdt fartsgrensen eller avpasset farten etter forholdene hadde vi spart mange liv i trafikken hvert år. 1 av 3 dødsulykker skyldes enten for høy fart eller at føreren har kjørt for fort etter forholdene. Fart er også en medvirkende årsak til at ulykker skjer, og at omfanget på en ulykke blir mer…

20 km/t gjør stor forskjell

Kroppen din kan overleve et sammenstøt i 70 km/t hvis du bruker nødvendig sikkerhetsutstyr som bilbelte. Men hvis farten øker med 20 km/t, vil de fleste miste livet i tilsvarende ulykker.

Myke trafikanter som forgjengere og syklister, har høyere sjanse for å overleve en kollisjon med bil ved 30 km/t enn hvis farten er 50 km/t.

Klar sammenheng mellom fart og alvorlige ulykker

Jo høyere fart du har, jo høyere risiko for en alvorlig ulykke. Hvis du kjører i 93 km/t istedenfor 80 km/t, dobles risikoen for at du kan dø hvis det skjer en ulykke.

 Ulykken blir mer alvorlig fordi: 

  • Hastigheten ved sammenstøtet blir større 
  • Hastigheten for de som sitter i bilen blir større 
  • Skadeomfanget på omgivelsene blir større 

Lånt fra Siker Trafik Danmark.

Høy fart får store konsekvenser

Å kjøre for fort er å bryte loven. Men for høy fart har også større konsekvenser:  

  • Større fare for å miste kontrollen på kjøretøyet
  • Redusert effektivitet på airbag 
  • Bremselengden blir lengre 
  • Større kollisjonsskader som kan føre til større personskader 
  • Større økonomiske konsekvenser/erstatningsansvar for føreren av bilen 
  • Økt kostnad for drivstoffbruk / mer skade på miljøet  

Oversikt lånt fra National Highway Traffic Safety Administration. 

Valg av fart er viktig

Bilene og veiene blir bedre, og trafikkulykkene i Norge går ned. Men det er fortsatt mye som gjenstår. Spesielt viktig er vår egen atferd og valgene vi tar i trafikken. Atferden og valg av fart henger sammen med kunnskap og holdninger.