Har veitypen noe å si for fartsgrensen?

Hvorfor er det fartsgrense på 30 km/t i boligstrøk? Og hvorfor er fartsgrensen 70km/t på noen strekninger, og 80km/t på andre? Det er en grunn til at Statens vegvesen setter ulike fartsgrenser for ulike veityper og områder.