Foto inne i Lærdalstunnelen av skilt som varsler om at det i denne tunnelen er streknings-ATK.

Streknings-ATK

Streknings-ATK er fotobokser som måler bilistenes gjennomsnittlige hastighet over en kortere veistrekning (avstanden mellom boksene er 2-20 km). Målet er å få folk til å holde fartsgrensen og forebygge ulykker. Tiltaket ble innført i 2009 og er etablert på 26 strekninger.

Statens vegvesen og Politiet samarbeider om ATK og kriterier for bruk. Vegvesenet har ansvar for utstyr og måling, Utrykningspolitiet bestemmer hvilke bokser som skal stå på og hvor lenge. Politiet finner ut hvem fører er og sender ut varsel om bot, eventuelt beslaglegger førerkortet.

I 2018 knipset fotoboksene (inkl. punkt- ATK) nær 143 700 bilder av sjåfører som hadde for høy fart. 737 fikk førerkortet sitt beslaglagt, mens nær 68 600 fikk bøter – tilsvarende mer enn 198 millioner kroner. Det er en nedgang på ca. 19 prosent fra året før.