En lekeape som henger etter armene.

Snart grunnskolelærer

Det å skulle ferdes trygt med mange barn i trafikken er ikke alltid like lett, derfor er det lurt å ha litt ekstra kompetanse om trafikksikkerhet og trafikkopplæring i skolen.

Dette kurset er for lærerstudenter og tilbys ved flere universiteter og høyskoler rundt om i landet. På kurset får studentene en grundig innføring i hvordan de kan drive med trafikksikkerhet i skolen.

Kursets innhold

  • Trafikk i læreplanen
  • Skolens ansvar
  • Rutiner på tur
  • Barns forutsetninger i trafikken
  • Foreldresamarbeid
  • Sikring i buss
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Barnas Trafikklubb
  • Sykkelopplæring i skolen
  • Med barn i trafikken

Tone Helstad Glomsrud

Spesialrådgiver opplæring
Bilde av Torunn Mevik

Torunn Mevik

Spesialrådgiver opplæring