1 av 4 vil forby el-sparkesykler

1 av 2 nordmenn ønsker å forby el-sparkesykler på nattestid, og 1 av 4 ønsker totalforbud. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

– Frislippet vi så i fjor skapte nærmest over natten store endringer i trafikken, og verken trafikanter eller myndigheter var forberedt på el-sparkesykkelbølgen. Både fotgjengere, bilister og syklister fikk plutselig en helt ny trafikantgruppe å forholde seg til, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. Regjeringen likestilte i fjor el-sparkesykkel med vanlig sykkel. Trygg Trafikk er enig i vurderingen, men mener den eksplosive veksten av el-sparkesykler krever strengere regulering. – Først og fremst må utleie av el-sparkesykkel reguleres for å legge til rette for et sikrere tilbud. Gjennom enkle tiltak som å bruke geofencing kan tilbyderne redusere farten i områder med mange fotgjengere. I tillegg kan og bør utleie om natten forbys, for å unngå ruskjøring. Videre ønsker vi en nedre aldersgrense for bruk av el-sparkesykler på tolv år, og krav om bruk av hjelm for barn. Det er langt færre som oppgir at de bruker sykkelhjelm på el-sparkesykkel sammenlignet med sykkel og el-sykkel. Vi anbefaler alle å bruke sykkelhjelm også på el-sparkesykkel, fortsetter hun.

6 av 10 ønsker forbud på fortau

De stillegående syklene som kan kjøre i opptil 20 kilometer i timen, kan komme raskt og overraskende på – ofte til stor irritasjon for mange fotgjengere. I spørreundersøkelsen kommer det frem at hele 6 av 10 ønsker et forbud mot el-sparkesykler på fortau. – På el-sparkesykkel er du å regne som kjørende med de pliktene det innebærer. Det betyr at du kjører på fortauet på fotgjengernes premisser og loven er tydelig på at du skal passere fotgjengere i gangfart. Det er ditt ansvar å ta hensyn til fotgjengerne – ikke motsatt, slår Hansen fast.

Hundrevis skadd i fjor sommer

Enkle utleie- og betalingsløsninger har gjort el-sparkesyklene lett tilgjengelige, men uerfarne brukere og mulighet for høy fart i områder med mye mennesker og liten plass, har ført til mange rapporter om ulykker og skader. I undersøkelsen svarer over halvparten at de ønsker å forby utleie på nattestid. – Det er forbundet med risiko å bruke el-sparkesykkel. Oslo skadelegevakt fikk i snitt inn nær fem skader i døgnet i juli i fjor i forbindelse med bruk av el-sparkesykkel, noe som også gjenspeiles i våre skadetall. Spesielt på kveld- og nattestid, øker faren for mer alvorlige ulykker. Nå er antallet el-sparkesykler økt, og vi er bekymret for en ny sommer med en rekke daglige skadesaker, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

1 av 4 har kjørt i beruset tilstand

Selv om det ikke er en promillegrense for el-sparkesykkel er det ikke lov å kjøre ruspåvirket. Samtidig svarer én av fire at de har brukt el-sparkesykkel i beruset tilstand. – Det er ikke lov å kjøre forbi fotgjengere i høy fart på fortauet, men i fjor så vi flere eksempler på ulykker hvor berusede på el-sparkesykkel kjørte på fotgjengere i høy fart. Det er et problem, spesielt i Oslo. Undersøkelsen bekrefter at mange bruker el-sparkesykkel i beruset tilstand, gjerne uten hjelm. Vi mener myndighetene bør revurdere om man skal tillate utleie på tider av døgnet hvor brukerne ofte er berusede personer, sier Brandeggen. *** Spørreundersøkelsen er utført av Kantar. Det er i perioden 16. – 23. april 2020 gjennomført intervjuer med til sammen 1603 respondenter, hvorav 1030 syklister i alderen 18 år og eldre.På spørsmål om «det bør være generelt forbud mot el-sparkesykler», svarer 24 prosent at de er helt eller litt enig i påstanden. På spørsmål om «det bør være forbudt med utleie av el-sparkesykler på natten», svarer 54 prosent at de er helt eller litt enig i påstanden.På spørsmål om «det bør være forbudt å kjøre med el-sparkesykler på fortauet», svarer 59 prosent at de er helt eller litt enig i påstanden.På spørsmål «Har du noen gang benyttet el-sparkesykkel i beruset tilstand?», svarer 26 prosent ja.