50 prosent økning i drepte og hardt skadde på MC

I juni i fjor omkom fem motorsyklister på norske veier, nå frykter Trygg Trafikk en ny ulykkessommer for motorsyklistene. Allerede har åtte personer mistet livet på motorsykkel i år. Så langt i juni i år er fem av sju dødsulykker i trafikken MC-ulykker.

I 2019 ble 134 personer hardt skadd mens 16 personer omkom på motorsykkel. Fra 2007 til 2011 var det en betydelig nedgang i antall ulykker med drepte og hardt skadde på motorsykkel, og i 2011 var tallet rekordlavt på 86 personer hardt skadd eller drept på motorsykkel. – Siden 2011 har vi dessverre sett en gradvis økning i antall drepte og hardt skadd på motorsykkel. Antall hardt skadde og drepte på MC har økt med nesten 50 prosent fra 2011 til 2019 og det er en negativ utvikling vi må snu, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Kompetanse og mengdetrening

Johansen mener at det er kompetansen til MC-førerne sammen med nok mengdetrening som er nøkkelen til å forhindre de alvorligste ulykkene på MC. – Fordi konsekvensene av ulykker med motorsykkel ofte er svært alvorlige, er det spesielt viktig å forhindre at det skjer ulykker. I praksis betyr det å øke kompetansen hos MC-førere, spesielt på kjørestrategi og kjøreteknikk. Bruk av beskyttende klær, er også svært viktig for å forebygge skade, sier Johansen.

MC-førere er spesielt utsatt

Mens det på biler er gode sikkerhetsløsninger når ulykken først er ute, er det helt andre spilleregler for motorsyklene. – På en motorsykkel finnes det verken beskyttende karosseri eller sikkerhetsbelter, så hvis ulykken først er ute så er konsekvensene som oftest langt mer alvorlig enn i en bil. Dette betyr at vi må gjøre alt vi kan for å unngå ulykken i utgangspunktet, sier Johansen

Flest utforkjøringer

Av de sju dødsulykkene så langt i juni er fem MC-ulykker. Alle ulykkene skyldes utforkjøringer. Den mest vanlige ulykken er at motorsyklister kjører av vegen på høyre side i venstresving. – Den riktige løsningen er å tilpasse farten på tur mot svingen slik at det blir naturlig å øke farten i siste del av svingen. Hvis farten blir for høy, kan det føre til at du som fører stivner. Da slutter sykkelen å svinge og det blir som regel utforkjøring. Det viktigste er å slippe opp gassen, slik at det blir mindre fart og sykkelen svinger mer, sier Johansen.