To permer liggende oppå hverandre der vi ser dem fra bunn.

Dokumenter og lenker

Her finner du en samling av dokumenter og lenker som vi tror kan være nyttig for deg som er opptatt av trafikksikkerhet.

Årsrapport

Årsrapport Trygg Trafikk 2022Last ned .pdf – oppslagssider
Last ned .pdf – enkeltsider
Årsrapport Trygg Trafikk 2021Last ned .pdf – enkeltsider
Årsrapport Trygg Trafikk 2020Last ned .pdf – oppslagssider
Last ned .pdf – enkeltsider

Nasjonal tiltaksplan

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022 – 2025Last ned .pdf
National Plan of Action for Road Safety 2022-2025 (Short version)Last ned .pdf

Trygg Trafikks strategi og vedtekter

Strategi 2022-2030Last ned .pdf
VedtekterLast ned .pdf

Andre rapporter

Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykkerStatus på feltet og forslag til hvordan trafikkulykkesdata kan registreres.

Last ned .pdf
Fyrtårnprosjektet – Forbedre trafikkulykkesstatistikken basert på helsedataLast ned .pdf – oppslag
Last ned .pdf – enkeltsider