To permer liggende oppå hverandre der vi ser dem fra bunn.

Dokumenter og lenker

Her finner du årsrapporten fra 2023 og tidligere år i tillegg til en samling av dokumenter og lenker som vi tror kan være nyttig for deg som er opptatt av trafikksikkerhet.

Årsrapport fra tidligere år

Årsrapport Trygg Trafikk 2022Last ned .pdf – oppslagssider
Last ned .pdf – enkeltsider
Årsrapport Trygg Trafikk 2021Last ned .pdf – enkeltsider
Årsrapport Trygg Trafikk 2020Last ned .pdf – oppslagssider
Last ned .pdf – enkeltsider

Nasjonal tiltaksplan

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022 – 2025Last ned .pdf
National Plan of Action for Road Safety 2022-2025 (Short version)Last ned .pdf

Trygg Trafikks strategi og vedtekter

Strategi 2022-2030Last ned .pdf
VedtekterLast ned .pdf

Andre rapporter

Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykkerStatus på feltet og forslag til hvordan trafikkulykkesdata kan registreres.

Last ned .pdf
Fyrtårnprosjektet – Forbedre trafikkulykkesstatistikken basert på helsedataLast ned .pdf – oppslag
Last ned .pdf – enkeltsider
Skjermbilde av forsiden på Trygg Trafikks modell for atferdspåvirkning - MAP

Modell for atferdspåvirkning

Trygg Trafikk er opptatt av kunnskap om hvilke opplæringstiltak som har effekt, på kort og lang sikt. Opplæringstiltak går som regel over tid, og det er vanskelig å isolere effekten av opplæringen fra annen påvirkning som barn og unge eksponeres for.

Finn ut mer om modellen her

En bok som ligger åpen med en penn på midten. Det står ingenting i boken.

Åpenhetsloven – redegjørelse

Trygg Trafikks redegjørelse for aktsomhetsvurderinger om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jfr. åpenhetsloven.

Les Trygg Trafikks redegjørelse