Dokumenter og lenker

Her finner du en samling av dokumenter og lenker som vi tror kan være nyttig for deg som er opptatt av trafikksikkerhet.

Årsrapport

Årsrapport Trygg Trafikk 2022
Årsrapport Trygg Trafikk 2021
Årsrapport Trygg Trafikk 2020
Årsrapport Trygg Trafikk 2019
[Last ned .pdf]
Årsrapporter fra regionkontorene
Disse finner du på fylkenes egne sider.

Trygg Trafikks strategi og vedtekter

Strategi 2022-2030
[Last ned .pdf]
Vedtekter
[Last ned .pdf]

Andre rapporter

Helsevesenbasert skaderegistrering som verktøy for å forebygge trafikkulykker
Status på feltet og forslag til hvordan trafikkulykkesdata kan registreres.
Fyrtårnprosjektet - Forbedre trafikkulykkesstatistikken basert på helsedata

Årsrapport Trygg Trafikk Oslo