Program for Trafikksikkerhetskonferansen 2022 er klart. Konferansen vil belyse førerretten fra ulike perspektiv, og stiller spørsmålet: Er førerrett en menneskerett?

Program 2022

Sesjon 1 Kl. 9.00 – 10:05:
Rett til ratt

 • Velkommen Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk
 • Hilsen fra samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister
 • Historisk blikk på førerretten Bård Toldnes, professor emeritus, Nord Universitet
 • Ulykkesrisiko blant unge og eldre førere Torkel Bjørnskau, seniorforsker, Transportøkonomisk institutt

Sesjon 2 Kl. 10.25 – 11.30:
Hva må vi kunne?  

 • Smarte sjåfører … Kompetansekrav til den norske føreren. Rolf Robertsen, førstelektor i pedagogikk, Nord Universitet
 • … Smartere biler Designes nye kjøretøy på menneskets premisser? Og hvilke konsekvenser kan ny teknologi få for kravene til helse og kompetanse. Tore Johannessen, trafikklærer, AB trafikkskole
 • Safe mobility towards zero Jan Ivarsson, Director, Senior Technical Advisor Safety, Volvo Cars  
 • Panelsamtale med Christian Strand og utvalgte innledere

— Lunsj kl. 11.30-12.30

Sesjon 3 kl. 12.30-13.45:
Hvor kjørbar må vi være?

 • Dette er helsekravene. Caroline Einerkjær, rådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 • Når helsen svikter. Hvordan påvirker aldring og kognitiv svikt kjøreevnen? Anne Brækhus, overlege, Nasjonalt Senter for aldring og helse, nevrologisk avdeling, og Hukommelsesklinikken, geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus
 •  Når rusen tar styringen. Hvordan påvirker rus og medikamentbruk kjøreevnen? Gudrun Høiseth, overlege, Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus
 • Time hos fastlegen. Er helsekravene til førerkort oppfylt? Kaveh Rashidi, fastlege og forfatter
 • Når legen er i tvil. Slik foregår vurderingsprøver på trafikkstasjonen. Linda Botten, seniorinspektør, Statens vegvesen
 • Når pårørende må ta ansvar. Hanne Nerland, pårørende
 • Panelsamtale med Christian Strand og utvalgte innledere

Sesjon 4 14.00-15.45:
Fullt mulig å miste

 • God ettermiddag, det er fra politiet. Hvem taper førerretten og hvorfor? Olav Markussen, politiinspektør, leder Fag og metodeavdelingen, Utrykningspolitiet
 • Vel blåst! Erfaringer fra Sverige med alkolås og førerrett. Ted Snölilja, Verksamhetsutvecklare/alkolåssamordnare, Transportstyrelsen, Sverige
 • Noe for Norge? Alkolås – et verktøy for fastlegen i møte med rusavhengige? Marte Kvittum Tangen, leder, Norsk forening for allmennmedisin, spesialist allmennmedisin
 • Panelsamtale med Christian Strand og utvalgte innledere

– Pause –

 • Elektronisk “fotlenke” i bil. Erfaringer fra prosjektet med bruk av atferdsregistrator. Bård Morten Johansen, seniorrådgiver, Trygg Trafikk
 • Panelsamtale med Christian Strand og utvalgte innledere
 • Frihet og ansvar. Slutter det enkelte menneskes frihet der et annet menneskes frihet begynner? Henrik Syse Filosof, forsker I ved Institutt for fredsforskning og professor II ved Bjørknes Høyskole.

Med forbehold om endringer i programmet.