Programmet for Trafikksikkerhetskonferansen 2023 er klart. På vei mot nullvisjonen – fullt og helt, ikke stykkevis og delt!

 

Kort om innledere

Til årets konferanse har vi igjen klart å samle innledere med bred erfaring og kompetanse. Her finner du et utvalg av årets innledere og korte trekk av hva de vil snakke om.