Programmet for Trafikksikkerhetskonferansen 2023 er klart. På vei mot nullvisjonen – fullt og helt, ikke stykkevis og delt!

Sesjon 1: velkommen til Trafikksikkerhetskonferansen 2023

 • Velkommen, Marte Spurkland, konferansier 
 • Åpning, Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk 
 • Hilsen fra Samferdselsdepartementet, Tom Kalsås, statssekretær i Samferdselsdepartementet
 • Ulykkesutviklingen – to skritt frem og ett tilbake? Guro Ranes, avdelingsdirektør trafikksikkerhet, Statens vegvesen 
 • På kontroll med UP, Knut Smedsrud, sjef Utrykningspolitiet, UP 

Sesjon 2: Safe System Approach sikre trafikanter

 • Trafikksikkerhet i system – en norsk tilnærming til Safe System Approach, Bård Morten Johansen, fagsjef trafikksikkerhet i Trygg Trafikk 
 • Dødsulykker i Norge – innenfor og utenfor systemgrensene, Ingeborg Hesjevoll, forsker ved Transportøkonomisk institutt 
 • Hva påvirker beslutningene våre? Jan-Ole Hesselberg, psykolog og programsjef i Stiftelsen Dam 
 • Sikker kjøring på motorsykkel, Jan Petter Wigum, førstelektor ved Nord universitet 
 • Mindre biltrafikk og tryggere barn? Evaluering av hjertesone, Vibeke Milch, forsker ved Transportøkonomisk institutt 

Sesjon 3: Safe System Approach – sikre kjøretøy

 • Automatisering og førerkompetanse, Gunnar Jenssen, forsker ved SINTEF 
 • Føreratferd og sikkerhetsteknologi, Eva Lahti, Safety Business Architect, Volvo Cars // Artikkel 1
 • Hello from Brussel – nye EU-regler for kjøretøy, Frank Muze,  policy and project officer, ETSC – European Transport Safety Council 
 • Smart og sikker mobilitet – erfaringer fra GeoSense, Lillian Hansen, forsker ved SINTEF 
 • Geofencing – tvangstrøye eller mulighetsrom? Øystein Sundelin, Senior Public Policy Manager i Voi

Sesjon 4: Safe System Approach – bedre skadebehandling

Detaljer kommer.

Sesjon 5: Safe System Approach sikker fart og sikre veier

 • Nye sykkelløsninger i skvisen mellom fremkommelighet og trafikksikkerhet, Bente Beckstrøm Fuglseth,  seniorrådgiver i Statens vegvesen
 • Buskerudbyen – byutvikling og trafikksikkerhet, Alberte Ruud, daglig leder Buskerudbyen 
 • Fart under lupen, Rune Elvik, forsker ved Transportøkonomisk institutt 
 • Behov for å tenke nytt om fart og vegstandard? Marit Brandtsegg, direktør myndighet og regelverk i Statens vegvesen
 • Panelsamtaleoppsummering av dagendetaljer kommer

Kort om innledere

Til årets konferanse har vi igjen klart å samle innledere med bred erfaring og kompetanse. Her finner du et utvalg av årets innledere og korte trekk av hva de vil snakke om.