Trafikksikkerhetskonferansen 2021

Norge skal halvere antallet omkomne og hardt skadde i trafikken på 10 år. Målet er svært ambisiøst. Har vi verktøyene og viljen?

Tema for 2021: Hvordan halvere antallet drepte og hardt skadde på 10 år?

Norge skal halvere antallet omkomne og hardt skadde i trafikken på 10 år. Målet er svært ambisiøst. Har vi verktøyene og viljen?

Dette er hovedtema for årets nasjonale trafikksikkerhetskonferanse som arrangeres digitalt onsdag 14. april 2021.

Forslaget til ny Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 er sannsynligvis lansert og vi spør:

 • Hva vil regjeringen på trafikksikkerhetsområdet?
 • Hvilke prioriteringer har Statens vegvesen og hva vil fylkene bidra med?
 • Hvor er de største utfordringene og hva bør gjøres?

Deretter skal vi dykke ned i ulike faglige tema som fart, uoppmerksomhet og rus.

Vi lover at det blir aktuelt, spennende og variert! Møteleder er tv-profil Stian Barsnes-Simonsen.

 • Tidspunkt: Onsdag 14 april 2021, 09:10 – 15:30
 • Sted: Digitalt – detaljer kommer.
 • Pris: Prisen for deltagelse er kr. 1.200 inkl. mva. for enkeltdeltager. Grupperabatt: Fem deltagere til prisen av fire, kr. 4800 inkl. mva.
 • Til alle påmeldte: Påloggingslenke og passord sendes ut i perioden fredag 9. april – mandag 12. april.

Velkommen

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk

Del 1 – Trafikksikkerhet i NTP 2022-2033

 • Hva vil regjeringen? Knut Arild Hareide, samferdselsminister
 • Halvering av drepte og hardt skadde – når og hvordan? Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør
 • Fylkenes bidrag til de nasjonale trafikksikkerhetsmålene Gro Solberg, avdelingssjef, Viken fylkeskommune
 • Samtale Knut Arild Hareide, Ingrid Dahl Hovland, Gro Solberg og Jan Johansen

Pause

Del 2 – Målet krever tøffe tiltak – har vi verktøyene og viljen?

 • Risikofaktorer og risikogrupper – hva sier forskningen? Torkel Bjørnskau, forskningsleder,  Transportøkonomisk institutt
 • Hvor sakte må vi egentlig kjøre? Arild Ragnøy, sjefsingeniør, Statens vegvesen
 • Rusrelaterte dødsulykker – omfang og tiltak Hallvar Gjerde, seniorforsker, Oslo Universitetssykehus
 • LUNSJ
 • Oppmerksomhetstrening gir barn bedre forutsetninger for å sykle i trafikken Dagfinn Moe, seniorforsker SINTEF
 • Samtale Dagfinn Moe, seniorforsker SINTEF og Ida Neergaard, seniorrådgiver opplæring i Trygg Trafikk

Del 3 – Ny teknologi – til glede eller besvær?

 • Trafikksikkerhet i en teknologisk revolusjon Bård Morten Johansen, seniorrådgiver Trygg Trafikk
 • Enkel teknologi – avansert menneskehjerne Gunnar Deinboll Jenssen, seniorforsker SINTEF
 • Den halvautomatiserte bilen – konsekvenser for føreropplæringen Jan Petter Wigum, universitetslektor Nord universitet

Del 4 – Mørketall og nye mål

 • Underrapportering – hvilke utfordringer gir det for arbeidet mot Nullvisjonen? Guro Ranes, avdelingsdirektør Statens vegvesen
 • Et Fyrtårnsystem – kan helsedata gi svaret på underrapporteringen? Johan Lund, Dr Philos
 • Skadedataprosjektet i Vestfold, bedre data – bedre forebygging? Henriette Auensen, rådgiver Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Avslutning Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk

OBS: Det kan bli endringer i programmet.