Trafikksikkerhetskonferansen 2023

På vei mot nullvisjonen – fullt og helt, ikke stykkevis og delt! Dette er tema for Trafikksikkerhetskonferansen 2023. Hold av datoen og meld deg på konferansen 19. april.

Konferansen skal belyse utfordringer og muligheter på veien mot nullvisjonen fra et systematisk og helhetlig perspektiv. Vi henter inspirasjon fra den internasjonalt anerkjente modellen «Safe System Approach», som blant annet legger til grunn at risikoen for trafikkulykker kan reduseres gjennom systematiske tiltak rettet mot trafikanter, infrastruktur, fart og kjøretøy.

Programmet 2023

Programmet for Trafikksikkerhetskonferansen 2023  – På vei mot nullvisjonen – fullt og helt, ikke stykkevis og delt!

Vi ser frem til nye løft for å nå de ambisiøse målene for 2030

Trafikksikkerhetskonferansen er kanskje en av de viktigste hendelsene i året for Trygg Trafikk. Vi ser fram til å samle folk med både ny og etablert kunnskap for å snakke om hvordan vi kan få fremgang i arbeidet med nullvisjonen. For å nå ambisjonen om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030, kreves det mye arbeid og et godt samarbeid mellom aktørene.