Barnas Trafikklubb

Velkommen inn i et univers av varierte og spennende aktiviteter som legger til rette for god trafikkforståelse for barn. Barnas Trafikklubb er et ferdig pedagogisk opplegg for barnehagen, den er gratis og enkel og ta i bruk i en ellers hektisk barnehagehverdag.

Trafikk er en naturlig del av hverdagen

Trafikk kommer naturlig inn som et tema når barnehagen ferdes på tur med barna. Ved å være ute i trafikken vil barna få erfaringer og opplevelser de kan ta med seg videre i livet.

Barnas Trafikklubb inneholder også nyheter, informasjon og smarte tips til foreldre. I tillegg kan foreldre finne gode råd om hvordan de kan ha gode samtaler i trafikken sammen med de minste barna, slik at de får en større forståelse for trafikkbildet.

Målet med Barnas Trafikklubb er å øke barnas forståelse for hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken – på en måte som barna synes er morsom.

Gode vaner som etableres fra barna er små, øker sannsynligheten for at barna tenker trafikksikkerhet når de blir større.

Klubben er tilpasset årstidene med oppdrag som gir barna erfaringer med trafikksikkerhet. Klubben gir også informasjon til foreldre og oppgaver for barna på nett.

Barn i trafikken

Barnas Trafikklubb er med å gi barn erfaringer og opplevelser i trafikken som de kan ha nytte av den dagen de skal ferdes til og fra skolen, om det er i følgegrupper eller alene. Samfunnet rundt forventer at de barna som går til og fra skolen klarer å mestre de vanlige utfordringene de møte på veien.

Å gjøre barn i stand til å forstå trafikkbildet, handler først og fremst om å skape gode holdninger. I Barnas Trafikklubb får både barnehager og foreldre inspirasjon til hvordan de kan bruke sitt nærmiljø for å øke barnas bevissthet og gjøre dem tryggere i trafikken.

En trygg og god oppvekst

Alle barn har krav på en trygg og god oppvekst, dette gjelder også trafikksikkerhet. Det er viktig at gode vaner og holdninger legges tidlig, slik at barna har et godt utgangspunkt for å bli gode trafikanter senere i livet. Trafikk har blitt en del av vår hverdag og det er viktig å gi barn erfaringer og opplevelser fra trafikken om hva som er trygt og hva som kan være farlig.

Verdens eldste trafikklubb

Barnas Trafikklubb ble etablert i 1966, da som verdens første trafikklubb for barn. Klubben har i løpet av sine nesten 50 år vært gjennom flere endringer og er i stadig utvikling.

Historisk tilbakeblikk

1966-1989 Onkel Laurits

I 1965 mistet 50 barn under syv år livet i trafikken. Trygg Trafikk ønsket å gjøre noe med den dystre utviklingen. Et av grepene var å starte Barnas Trafikklubb, som så dagens lys i 1966.

Materiell i posten

Vi laget materiell med totalt 75 ulike arbeidsark og ni vinyl singelplater hvor onkel Lauritz sang og fortalte til barna. Med i hver sending fulgte det med en orientering til mor og far om hvordan materiellet skulle benyttes.

Ideen var at barna sammen med foreldrene skulle synge, legge puslespill, klippe og lime igjen og igjen, og at barna skulle få vise hva de hadde forstått og lært.

Medlemsboom på 70-tallet

Barnas Trafikklubb fikk omtale i alle landets store aviser og ble beskrevet som et kjempetiltak for å redde småbarns liv.

Medlemsoppslutningen økte raskt og var størst i 1970-årene da ca. 40 prosent av alle landets barn var medlemmer. I 1974 ble klubben evaluert og revidert slik at innholdet viste mer likestilling mellom kjønnene: nå kjørte mor bil og far fulgte til barnehagen.

1989-2005 Monica og Totto

Skilpadden Hjelmert ble klubbens nye maskot, og Monica og Totto gjennomgangsfigurer. Monica og Totto ble tegnet av Kari Grossmann, med fargerike illustrasjoner fulle av fine detaljer.

Trygg Trafikk sangen

Da Barnas Trafikklubb ble ny i 1989 kom kjenningsmelodien mange kjenner – «Trygg trafikk for store og små..».

Barna fikk fortsatt to sendinger i året, med en kassett og en billedbok som også inneholdt informasjon til foreldrene.

2005-2016 Sirkus Zalto og Tarkus

Tarkus

Etter revidering av klubben oppstod den i 2007 i ny form som nettklubb. Trafikkvennen Tarkus som tidligere var kjent i barnehagene ble nå en figur i Barnas Trafikklubb. I tillegg har det blitt gjensyn med både Onkel Lauritz og Monica og Totto.

Små barn veksler mellom fantasi og virkelighet, og lar seg begeistre av fortellinger om dyr og fantasifulle figurer. Figurene i Tarkus-universet appellerer til barna med sine ulike personligheter og tilnærming til trafikk. Tarkus er omsorgsfull, Musedyret kan være litt redd i trafikken, flaggermusen Flaggi Lise har god hørsel og får ofte se trafikken ovenfra, mens Kameleonen Leon er opptatt av bilene og skiltene i trafikken.

Sirkus Zalto

Mange spør seg, kan sirkus være relevant for trafikkopplæring? Når sirkuset har stopper, må artistene øve før de kan ha forestilling. Det er viktig at de kjenner kroppen sin og kan bruke den uten å skade seg. Trygge trafikanter må også ha god kroppskontroll. Som gående og syklende må vi kunne bråstoppe. På sykkel må vi mestre både balansekunst og koordinering. Derfor er det viktig at det legges til rette for at barn får bruke kroppen aktivt i lek og læring.