Barns forutsetninger

Barn er impulsive. De har lett for å glemme at de er i ferd med å krysse veien hvis de oppdager noe spennende.

Før 7-årsalderen er barnas tenkning konkret og bundet til det som skjer her og nå. De er opptatt av situasjonen i øyeblikket, og har problemer med å forestille seg en situasjon uten selv å være i den. Derfor har de også liten evne til å forutsi hendelser eller til å overføre erfaringer fra andre situasjoner.

Ikke små voksne

Barna oppfatter omgivelsene med seg selv som utgangspunkt. For eksempel kan barn ha vanskelig for å forstå at bilføreren ikke ser dem i mørket, når de selv kan se lysene fra billyktene. De forstår ikke at føreren kan være opptatt av andre forhold i trafikken, og at de derfor heller ikke legger merke til dem.

For å lære barna ferdes i trafikken må vi se omgivelsene gjennom deres øyne. Små barn har ikke evne til å tenke og handle som voksne. Det kan være vanskelig for barna å se over parkerte biler og brøytekanter, og fordi de er lave er det også vanskeligere for andre trafikanter å se dem.

Syn og hørsel

Selv om barna kan løpe og gå, har de ikke samme evne til å stoppe brått ved behov. Det er en viktig ferdighet som først utvikles ved 9-årsalderen. Syn og hørsel avgjør hva vi får med oss i trafikken. Ved siden av å se, må vi tolke det vi ser. Den evnen er først ferdig utviklet i 15-årsalderen. Å kjenne igjen og høre hvor lydene kommer fra er viktig, og bidrar til at vi kan si noe om fart og avstand til bilen. Først ved 10-årsalderen er barna i stand til å utnytte informasjonen fra hørsel og syn fullt ut.

Huskeregler for barn i trafikken

Huskereglene kan også være utgangspunkt for samtale om trafikk.

Bruk øynene!

Se deg alltid godt for når du er ute i trafikken.

Bruk ørene!

Det er ikke alltid du kan se biler som kommer. Hør også etter om det kommer en bil du ikke ser bak et hus, rundt en sving eller over en bakketopp.

Stopp opp!

Stopp alltid opp før du går over en vei. Se til begge sider, hør og sjekk at det er klart.

Bruk refleksvest!

Refleksvesten gjør at du syns godt i dagslys og refleksen vil lyse i mørket når det kommer biler. Når du blir sett, er du tryggere.