Tips til gåløype

Den beste trafikkopplæringa skjer ute i trafikken. Du må derfor sette av tid til å øve på reglene i praksis sammen med elevene. Bruk skolens nærmiljø og lag en løype med så mange elementer som mulig. Legg ikke løypa til veier som kan være særlig farlig for elevene. Deler av løypa kan gjerne være en strekning klassen pleier å gå i forbindelse med andre aktiviteter, for eksempel til svømmehall eller bibliotek.

Elementer i en gåløype:

 • Gå langs vei uten fortau
 • Gå på fortau
 • Gå på gang- og sykkelvei
 • Krysse vei uten gangfelt
 • Krysse vei med gangfelt (og eventuelt trafikklys)

Tips til gjennomføring av gåprøve

 • Øv ofte på løypa sammen med elevene før prøven slik at de blir trygge på hvordan de skal gå.
 • Informer foreldrene om gåprøven og hva elevene skal øve på. Send hjem et kart som viser gåløypa. Da har elevene mulighet til å øve sammen med foreldrene.
 • Del elevene inn i små grupper som skal gå sammen.
 • Send elevgruppene ut i løypa med to-tre minutters mellomrom slik at de slipper å gå i kø.
 • Det må stå voksne på ulike steder i løypa som vakter. De må få beskjed om å stoppe elever som går feil slik at det ikke skjer ulykker.
 • 1.,2. og 3.trinn kan godt samarbeide og ha prøven på samme dag.
 • Gi elevene diplom eller annen belønning etter gjennomført prøve.