Trafikkboka

Grunnbok i trafikkopplæring for 1.-4.trinn. Her finner du tilhørende elevoppgaver og samtalebilder til hvert kapittel.

Trafikkboka er tematisk inndelt og dekker kompetansemålet etter 4.trinn om at elevene skal kunne følge trafikkreglene for fotgjengere og syklister. Den er rikt illustrert, har fagtekster tilpasset alle trinnene og fins på begge målformer.