Kapittel 1 – Trafikkregler

Den viktigste trafikkregelen.

Elevoppgåver - nynorsk

Elevoppgåve 1.1 – fargelegg
Alle personane i trafikken er trafikantar. Fargelegg alle trafikantane du finn.
Elevoppgåve 1.2 – teikn og skriv
Den som køyrer eit køyretøy er sjåfør. Dei som sit på i eit køyretøy er passasjerar. Teikn ein sirkel rundt det du har køyrt eller vore passasjer i. Skriv kva køyretøya heiter.
Elevoppgåve 1.3 – rett eller gale
Er setningane rette? Set kryss.
Elevoppgåve 1.4 – kryssord
Løys kryssordet. Kva ord får du loddrett?

Elevoppgaver - bokmål

Elevoppgave 1.1 – fargelegg
Alle personene i trafikken er trafikanter. Fargelegg alle trafikantene du finner.
Elevoppgave 1.2 – tegn og skriv
Den som kjører et kjøretøy er sjåfør. De som sitter på i et kjøretøy er passasjerer. Tegn en sirkel rundt det du har kjørt eller vært passasjer i. Skriv hva kjøretøyene heter.
Elevoppgave 1.3 – riktig eller galt
Er setningene riktige eller gale? Sett kryss.
Elevoppgave 1.4 – kryssord
Løs kryssordet. Hvilket ord får du loddrett?

Samtalebilder

Trafikkboka s. 6-7: I trafikken
I trafikken er det fotgjengere, sykler, biler og andre kjøretøy. Det er veier, fortau og skilt. Hva ser du på bildet?
Trafikkboka s. 8-9: Trafikkregler
Noen trafikanter kjører bil, noen sykler og noen går. For at alle skal komme trygt fram i trafikken, må vi ha noen regler. Kan du noen trafikkregler?