Elevoppgåver - nynorsk

Elevoppgåve 2.1 – høgre og venstre
Når du går langs ein veg utan fortau, skal du gå på venstre side av vegen. Kan du forskjell på høgre og venstre? Teikn ein sirkel rundt alle venstrehendene, eller fargelegg dei.
Elevoppgåve 2.2 – fargelegg
Fargelegg dei trafikantane som har lov til å bruke gang- og sykkelvegen.
Elevoppgåve 2.3 – ord og teikning
Set strek mellom ord og teikning som høyrer saman.
Elevoppgåve 2.4 – rett bilde og tekst
Les alle setningane og sjå på teikningane. Kva passar saman?

Elevoppgaver - bokmål

Elevoppgave 2.1 – høyre og venstre
Når du går langs en vei uten fortau, skal du gå på venstre side av veien. Kan du forskjell på høyre og venstre? Tegn en sirkel rundt alle venstrehendene, eller fargelegg dem.
Elevoppgave 2.2. – fargelegg
Fargelegg de trafikantene som har lov til å bruke gang- og sykkelveien.
Elevoppgave 2.3. – ord og tegning
Sett strek mellom ord og tegning som hører sammen.
Elevoppgave 2.4. – riktig bilde og tekst
Les alle setningene og se på tegningene. Hvilke passer sammen?

Samtalebilder

Trafikkboka s.14-15: På vei til skolen
Barn kommer til skolen på forskjellige måter. Noen kjører bil, noen kjører buss, noen går og noen sykler. Er det slik på din skole også? Hvordan kommer du deg til skolen?
Trafikkboka s.18-19: På tur med klassen
Når mange går sammen, må alle være ekstra oppmerksomme. Hvilke regler har klassen når dere går på tur?

Kopieringsoriginaler

Skjema 2 – fremkomstmåte til skolen
Skjema som kan brukes til telleoppgave i Trafikkboka s. 24