Elevoppgåver - nynorsk

Elevoppgåve 3.1 – skriv eller teikn
Skriv eller teikn det du kan sjå og høyre i trafikken.
Elevoppgåve 3.2 – set kryss
Dette kan eg sjå og høyre i trafikken. Set kryss i rett rute.
Elevoppgåve 3.3 – klipp og lim
Her ser du to teikningar av to venner som vinkar til kvarandre. Klipp ut teikningane nedst på arket og lag to seriar. Ei som sluttar godt og ei som sluttar dårleg.
Elevoppgåve 3.4 – set inn rett ord
Set orda på rett stad i teksten.

Elevoppgaver - bokmål

Elevoppgave 3.1 – skriv eller tegn
Skriv eller tegn hva du kan se og høre i trafikken.
Elevoppgave 3.2 – sett riktig kryss
Dette kan jeg se og høre i trafikken. Sett kryss i riktig rute.
Elevoppgave 3.3 – klipp og lim
Her ser du to like tegninger av to venner som vinker til hverandre. Klipp ut tegningene nederst på arket og lag to serier. En som ender godt og en som ender dårlig.
Elevoppgave 3.4 – sett inn riktig ord
Sett ordene på riktig sted i teksten.

Samtalebilder

Trafikkboka s.26-27: Se og høre
Det er mange som skal dele plassen på veien. Det er mange å ta hensyn til og mye å være oppmerksom på.