Elevoppgåver - nynorsk

Elevoppgåve 5.1 – fargelegg
Fargelegg teikninga. Finn ein tittel som passar til bildet.
Elevoppgåve 5.2 – stokk bokstavane
Stokk om på bokstavane og finn vinterorda.
Elevoppgåve 5.3 – finn orda
Finn vinterorda i rutenettet, vassrett, loddrett og diagonalt.
Elevoppgåve 5.4 – skriv om bildet
Sjå på bildet. Skriv kva du må vere spesielt merksam på i trafikken om vinteren.

Elevoppgaver - bokmål

Elevoppgave 5.1 – fargelegg
Fargelegg tegningen. Finn en tittel som passer til bildet.
Elevoppgave 5.2 – stokk bokstavene
Stokk om på bokstavene og finn vinterordene.
Elevoppgave 5.3 – finn ordene
Finn vinterordene i rutenettet, vannrett, loddrett og diagonalt.
Elevoppgave 5.4 – skriv om bildet
Se på bildet. Skriv hva du må være spesielt oppmerksom på i trafikken om vinteren.

Samtalebilder

Trafikkboka s.42-43: Trafikken om vinteren
Noen steder kan det være mye snø og is om vinteren. Da kan veier bli glatte, snø og is dekke gangfelt og skilt, brøytekanter gjøre det vanskelig å se og fortauet være vanskelig å gå på.