Elevoppgåver - nynorsk

Elevoppgåve 7.1 – teikn skilt
Teikn ferdig skilta. Velg sjølv kva skilt du vil teikne som passar til formane.
Elevoppgåve 7.2 – finn talet
Kor mange trafikkskilt kan du sjå på sida?
Elevoppgåve 7.3 – kva høyrer saman?
Kva skilt passar til forklaringane? Dra strek frå setningane til rett skilt.
Elevoppgåve 7.4 – forbode og påbode
Kva tyder orda forbode og påbode?

Elevoppgåver - bokmål

Elevoppgave 7.1 – tegn skilt
Tegn ferdig skiltene. Velg selv hvilke skilt du vil tegne som passer til formene.
Elevoppgave 7.2 – finn antallet
Hvor mange trafikkskilt kan du se på siden?
Elevoppgave 7.3 – hva hører sammen
Hvilke skilt passer til forklaringene? Dra strek fra setningene til riktig skilt.
Elevoppgave 7.4 – forbudt og påbudt
Hva betyr ordene forbudt og påbudt?

Kopieringsoriginaler

Skjema 7.1 – skilt for fotgjengere og syklister
Tabell som kan brukes til skiltoppgave i Trafikkboka s. 56.
Skjema 7.2 – geometriske former på skilt
Tabell som kan brukes til skiltoppgave i Trafikkboka s. 56.