Elevoppgåver - nynorsk

Elevoppgåve 8.1 – påbode utstyr
Dra ein strek frå rett utstyr til rett stad på sykkelen. Skriv kva utstyret heiter.
Elevoppgåve 8.2 – fargelegg hjelmen
Her kan du lage din eigen hjelm. Teikn mønster og fargelegg slik du vil at din hjelm skal sjå ut.
Elevoppgåve 8.3 – rett eller gale?
Er det som står her rett eller gale? Set kryss.
Elevoppgåve 8.4 – skriv dikt
Set linjene i rett rekkefølgje slik at det blir eit dikt. Skriv diktet slik det skal vere.

Elevoppgåver - bokmål

Elevoppgave 8.1 – påbudt utstyr
Dra en strek fra riktig utstyr til riktig sted på sykkelen. Skriv hva utstyret heter.
Elevoppgave 8.2 – fargelegg din hjelm
Her kan du lage din egen hjelm. Tegn mønster og fargelegg slik du vil at din hjelm skal se ut.
Elevoppgave 8.3 – riktig eller galt?
Er det som står her riktig eller galt? Sett kryss.
Elevoppgave 8.4 – skriv dikt
Sett linjene i riktig rekkefølge slik at det blir et dikt. Skriv diktet slik det skal være.

Samtalebilder

Trafikkboka s.58-59: Syklister
Kan du se hva som er likt for de fleste av trafikantene på bildet? Noen syklister sykler på gang- og sykkelveien mens andre sykler på veien for å komme raskere fram. Hvor er det tryggest for deg å sykle tror du?

Kopieringsoriginaler

Skjema 8.1 – antall syklister
Skjema som kan brukes til sykkeltellingsoppgave i Trafikkboka s. 66.
Skjema 8.2 – antall sykler
Skjema som kan brukes til sykkeltellingsoppgave i Trafikkboka s. 66.