• Bydelsoverlegen er kjent med bydelens trafikksikkerhetsarbeid.
  • Bydelsoverlegen innarbeider en rutine for å føre tilsyn med skolene når det gjelder trafikksikkerhet i henhold til forskrift om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Bydelsoverlegen skal sikre at skolene har utarbeidet skriftlige rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi.
  • Bydelsoverlegen medvirker til at bydelens fastleger har tilstrekkelig kjennskap til
    veitrafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko for
    trafikkulykker.

Vi er veldig stolte av det arbeidet som er gjort for at bydelen vår er blitt godkjent Trafikksikker bydel

Krav til dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig dokumentasjon på hvordan bydelsoverlegen fører tilsyn med skolene
    i henhold til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
  • Skriftlig dokumentasjon på hvordan bydelsoverlegen medvirker til at fastlegene får tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34

Dokumentasjonen sendes elektronisk til bydelens avdelingsleder og bydelens koordinator for Trafikksikker bydel.