Kriterier for helsestasjonene

Vår påstand er at helsestasjonen er en av de sektorene i kommunen som har reddet flest liv, men som har fått minst oppmerksomhet. I 1970 omkom rundt 100 barn i bil, de siste to årene har tallet vært 0 og mye av fortjenesten skal helsestasjonen ha. I arbeidet mot å bli en Trafikksikker bydel må helsestasjonen også oppfylle noen kriterier.

  • Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet integreres i møte med foreldre og barn.

Krav til dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig oversikt over hvordan helsestasjonene integrerer trafikksikkerhet i sitt arbeide.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til bydelens avdelingsleder og bydelens koordinator for Trafikksikker bydel.