Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har et stort ansvar og er en viktig fagavdeling for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Her er eksempler til inspirasjon.