Gode eksempler

Her finner du gode eksempler som er hentet fra et ulike kommuner som er godkjent som Trafikksikker Kommune.

Eksemplene er på ingen måte fasit, men er ment som hjelp og inspirasjon til kommunens arbeid for å bli godkjent som Trafikksikker Kommune.

Forslag til innhold i trafikksikkerhetsplan