Godkjente kommuner

Det er i dag 177 kommuner godkjent som Trafikksikker kommune. I tillegg er Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune godkjent som Trafikksikker fylkeskommune. Her finner du oversikten fordelt på fylker:

Akershus
Finnmark
Innlandet
Møre og Romsdal
  • Sykkylven
Troms

 

Østfold