Godkjente kommuner

Det er i dag 147 kommuner godkjent som Trafikksikker kommune. I tillegg er Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune godkjent som Trafikksikker fylkeskommune. Her finner du oversikten fordelt på fylker: