Helsestasjonen er en viktig bidragsyter i trafikksikkerhetsarbeidet og har vært med på å redde mange liv! Systematisk forebyggende arbeid over tid gir resultater, noe som kan forklare nedgangen i, og nå de lave ulykkestallene med barn i bil.

Kriterier som må oppfylles

  • Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet integreres i møte med foreldre og barn

Dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig oversikt over hvordan helsestasjonene integrerer trafikksikkerhet i sitt arbeide.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.