Barnehagen og de ansatte er en viktig støttespiller i trafikksikkerhetsarbeidet og har en stor del av æren for at Norge har færrest omkomne barn i trafikken. Under kan du finne inspirasjon og tilbud barnehagen kan benytte seg av. Alt materiell er utviklet av pedagogisk personell og har utgangspunkt i den siste tilgjengelige forskningen på både trafikksikkerhet og pedagogikk, slik at barnehagen kan være trygg på at materiellet som brukes er "up-to-date".