Barnehagen i trafikken: Digitalt kurs for hele personalet i barnehagen!

Dette kurset retter seg mot hele barnehagens personale og ledes av for eksempel styrer. Personalet gjennomfører deler av kurset individuelt. Kurset er et oppslagsverk for trafikksikkerhet i barnehagen.

Hvor mye tid vil dette ta? 

  • De ulike delene tar 30–60 minutter.
  • Den fjerde delen vil imidlertid ta noe lengre tid.

Tidsbruken varierer såpass fordi det er en del tekst og video, og noen ganger har du kanskje behov for å gå tilbake og se på stoffet på nytt. Vi anbefaler at du har noe å notere på underveis.

Ønsker dere et informasjonsmøte om dette kurset?

Ta kontakt med regionkontoret til Trygg Trafikk i eget fylke.

Mer om kurset

Nysgjerrig på kurset?

Nysgjerrig på kurset?

I dette kurset får du innsikt i det vi i Trygg Trafikk mener du trenger å kunne når du skal arbeide godt med trafikksikkerhet som ansatt i barnehagen.

Gjennomfør kurset digitalt her.

Er du styrer?

Er du styrer?

I denne veilederen skal vi kort gjennomgå hvordan dere best bruker kurset Barnehage og trafikksikkerhet – for deg som ansatt.

Les veiledningen til kurset her.