Vår påstand er at helsestasjonen er den sektoren i kommunen som har reddet flest liv, men som har fått minst oppmerksomhet. I 1970 omkom rundt 100 barn i bil, de siste to årene har tallet vært 0 og mye av fortjenesten skal helsestasjonen ha. For at helsestasjonen skal fortsette å bidra i arbeidet mot 0-visjonen har vi laget et kurs som viser hvordan man skal sikre barn i bil.