Trygg Trafikk og NFF har inngått et samarbeid for på bedre trafikksikkerheten til spillere, foreldre og klubbene forøvrig. Trygg Trafikk vil bidra med materiell og kunnskap klubbene fritt kan benytte seg av. Siden er under kontinuerlig utvikling, det vil komme mer innhold basert på tilbakemeldinger.

Ved spørsmål eller innspill til forbedringer, ta kontakt.

Harald Heieraas
Harald Heieraas Spesialrådgiver trafikksikker kommune