• Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.
  • Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen. Det vil si at barnesikringsutstyret må brukes så lenge barnet er innenfor vekt- og høydegrensene. Etter dette skal både barn og voksne sikres med bilbeltet.
  • Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsete der det er airbag. Unntaket er hvis kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
  • I bil der det ikke er bilbelter (veteranbiler) skal barn under tre år ikke transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.

Forskrift om bruk av personlig verneutstyr

Krav til utstyret

  • Barn under 9 kg eller 15 måneder skal sikres bakovervendt ved bruk av bilbarnestol. Det er utstyret som bestemmer hvilken grense som gjelder.
  • Alt utstyr i salg og utleie må være godkjent etter ECE R44-03, eller senere regelverk: R44-04 eller  R 129. Godkjenningsmerket skal angi hvilken vektklasse/høydegruppe utstyret gjelder for.
  • «Universal» betyr at utstyret kan brukes i alle biler. Inne i sirkelen står det en E og et tall. Dette tallet viser i hvilket land setet er produsert.
ECE R  44 04 R 129
Babystol 0-13 kg

Bakovervendt påbudt til 9 kg

40-75 cm, maks 13 kg

Bakovervendt påbudt til 15 mnd.

Barnestol 0-18/25 kg bakovervendt
9-18/25 kg fremovervendt
61-105 cm bakovervendt
88-105 fremovervendt
Maks 18 kg
Bakovervendt påbudt til 15 mnd.
Beltestol 15-36 kg fremovervendt 100-150 cm, fremoverendt beltestol med høy rygg