Firefeltsvei med biler med trær på begge sider. Trærne har høstblader.

Gode eksempler for kommunalteknikk

Kommunalteknikk har et stort ansvar og er en viktig fagavdeling for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Her er eksempler til inspirasjon.

EksempeldokumentLast ned fil
Vestre Slidre Drifts- og vedlikeholdsstandardLast ned
Drift og vedlikehold – Time kommune fri siktLast ned
Planverk – VeilederLast ned
Planverk – Sjekkliste Suldal kommuneLast ned
Planavdeling – Planpakke for private planforslagLast ned
Planavdeling – Skjema for oppstartsmøteLast ned