Godkjente kommuner

I dag er det 181 kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune. Det er også 1 bydel i Oslo som er godkjent som Trafikksikker bydel. I tillegg er fylkeskommunen i Vestfold, Telemark, Agder, Nordland, Trøndelag, Innlandet og Rogaland godkjent som Trafikksikker fylkeskommune. Her finner du oversikten fordelt på fylker.