Godkjente kommuner

Det er i dag 130 kommuner godkjent som Trafikksikker Kommune. I tillegg er Vestfold og Telemark fylkeskommune og Agder fylkeskommune godkjent som Trafikksikker Fylkeskommune. Her finner du oversikten fordelt på fylker: