Godkjente kommuner

Det er i dag 175 kommuner godkjent som Trafikksikker kommune. I tillegg er fylkeskommunen i Vestfold, Telemark, Agder, Nordland, Trøndelag og Innlandet godkjent som Trafikksikker fylkeskommune. Her finner du oversikten fordelt på fylker.