Godkjente kommuner

I dag er det 180 kommuner som er godkjent som Trafikksikker kommune. Det er også 1 bydel i Oslo som er godkjent som Trafikksikker bydel. I tillegg er fylkeskommunen i Vestfold, Telemark, Agder, Nordland, Trøndelag og Innlandet godkjent som Trafikksikker fylkeskommune. Her finner du oversikten fordelt på fylker.