Hender på tastaturet av en bærbar PC med legestetoskop liggende på siden av maskinen.

For bydelsoverlegen

Bydelsoverlegen, som er en del av det kommunale helsevesenet i Norge, spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet. Å tenke på trafikksikkerhet er viktig for bydelsoverlegen av flere grunner.

Kriterier som må oppfylles

 • Bydelsoverlegen er kjent med bydelens trafikksikkerhetsarbeid. 
 • Bydelsoverlegen innarbeider en rutine for å føre tilsyn med skolene når det gjelder trafikksikkerhet i henhold til forskrift om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Bydelsoverlegen skal sikre at skolene har utarbeidet skriftlige rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel, i bil og med kollektivtransport i skolens regi. 
 • Bydelsoverlegen medvirker til at bydelens fastleger har tilstrekkelig kjennskap til 
  veitrafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko for 
  trafikkulykker. 

Vi er veldig stolte av det arbeidet som er gjort for at bydelen vår er blitt godkjent Trafikksikker bydel.

Christina Loe Øquist, folkehelsekonsulent og leder for arbeidsgruppen Trafikksikker bydel i Bydel Østensjø. 

Krav til dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk: 

 • Skriftlig dokumentasjon på hvordan bydelsoverlegen fører tilsyn med skolene 
  i henhold til forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 • Skriftlig dokumentasjon på hvordan bydelsoverlegen medvirker til at fastlegene får tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34 

Dokumentasjonen sendes elektronisk til bydelens avdelingsleder og bydelens koordinator for Trafikksikker bydel.