Skolekorps på rekke der vi ser to trommer og ungdom i hvite drakter.

For kulturavdelingen

Bydelen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for sikker transport innenfor egen virksomhet.

Dokumentasjon

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:

  • Skriftlig oversikt for hvordan bydelen skal påvirke lag og foreninger
    til å integrere trafikksikkerhet i virksomheten.

Dokumentasjonen sendes elektronisk til bydelens avdelingsleder og bydelens koordinator for Trafikksikker bydel.