Mikrofon foran sal som snart fyller seg opp.

Våre forventninger til konferansen 2024!

Vi tok en prat med 7 kollegaer i Trygg Trafikk og stilte dem noen spørsmål om forventninger til Trafikksikkerhetskonferansen 2024. Her kan du se hva de gleder seg til, hva slags faglig utbytte de håper publikum får, innlegg de ser frem til og hvorfor de tenker konferansen er viktig. 🤓

Helga Anette Melhus, regionleder i Trygg Trafikk Troms

Hva gleder du deg mest til med konferansen?   

Det er bra når mennesker fra hele landet og ulike fagmiljø, fagetater og politisk ståsted møtes for å lære mer om og la seg inspirere til videre innsats i arbeidet for Nullvisjonen. 

Hvilket faglig utbytte håper og tror du publikum kommer til å kunne ta med seg? 

Jeg håper flere får forståelse for at trafikksikkerhet er et viktig element i arbeidet med å nå bærekraftmålene. Ikke minst at flere ser at dette er et tverrfaglig og tverrsektorielt prosjekt som krever ulike tiltak av ulike aktører. 

Nevn frem to innlegg du ser frem til å høre og hvorfor? 

Jeg ser frem til de som skal belyse problemstillingen rundt det at flere skal sykle og gå samtidig som dette kan medføre mer risiko i trafikken. Hva skal til for å trygge de myke trafikantene bedre? 

Hvorfor er det viktig å arrangere en trafikksikkerhetskonferanse? 

Dette er en viktig konferanse for faglig påfyll og inspirasjon! Ikke minst en arena der vi kan se på både gamle og nye problemstillinger med oppdatert forskning, kunnskap og erfaringer. 

Torunn Mevik, spesialrådgiver opplæring

Hva gleder du deg mest til med konferansen?   

Jeg ser frem til spennende foredragsholdere som helt sikkert kommer med nye vinklinger. Vi jobber med dette til daglig, og det blir veldig bra med nye perspektiv.  

Hvilket faglig utbytte håper og tror du publikum kommer til å kunne ta med seg? 

Håper de får et nyansert bilde av ulykkesforebygging, perspektiver på ulykker og ny energi til selv å tenke på trafikksikkerhet i eget arbeid. 

Nevn frem to innlegg du ser frem til å høre og hvorfor! 

Guro Ranes – fordi det er et spennende tema. Og så lurer jeg lurer om hun har svar på egne spørsmål. 

Hvorfor er det viktig å arrangere en trafikksikkerhetskonferanse? 

En konferanse som dette er viktig for å nå frem til flere med budskap om og råd og tips til hvordan man kan jobbe med trafikksikkerhet. Jeg tror dette bidrar til å skape engasjement. 

Bilde av Torunn Mevik
Torunn Mevik

Bilde av Ann-Helen Hansen
Ann-Helen Hansen

Ann-Helen Hansen, spesialrådgiver kommunikasjon og kampanjer

Hva gleder du deg mest til med konferansen?   

Jeg gleder meg til å treffe andre som er opptatt av trafikksikkerhet og til å få litt påfyll og inspirasjon. Dette er en del av hverdagen og vi er en organisasjon med kunnskap og kompetanse. Men det blir jo aldri nok!  

Hvilket faglig utbytte håper og tror du publikum kommer til å kunne ta med seg? 

Jeg håper alle som er til stede vil tenke at «dette var interessant» om minst et av innleggene. Hvis de som er på konferansen snakker om det de har hørt i etterkant – og tar det med seg inn i eget arbeid med trafikksikkerhet – har vi lyktes. 

Nevn frem to innlegg du ser frem til å høre og hvorfor! 

Jeg ser frem mot å høre Equinor fortelle om hvordan de jobber med sikkerhetskultur. Kanskje det er noe her vi kan ta med oss inn i arbeidet med trafikksikker kommune? 

Videre så er jeg spent på innlegget til Sara Polle fra Sweco. Jeg håper hun kan komme med noen gode betraktninger rundt hvor vi bør sykle. 

Hvorfor er det viktig å arrangere en trafikksikkerhetskonferanse? 

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge fungerer godt fordi det gjøres systematisk og tverrsektorielt. En slik konferanse hjelper til med å vise det store bildet og hvor viktig det er at alle gjør det de kan for å bedre trafikksikkerheten. Videre så trenger vi å lære av hverandre og dele det vi kan. Denne delingen er det gode sjanser for på en konferanse som dette.

Hans Martin Sørensen, regionleder i Trygg Trafikk Akershus

Hva gleder du deg mest til med konferansen?   

Jeg gleder meg til å møte flinke folk fra trafikksikkerhetsmiljøet. Det blir også fint å oppleve spennende foredragsholdere snakke om relevante temaer fra min arbeidshverdag. 

Hvilket faglig utbytte håper og tror du publikum kommer til å kunne ta med seg? 

Dette er en perfekt arena for å utveksle erfaringer på tvers av de ulike aktørene som jobber med trafikksikkerhet. Jeg er klar for å høre mer om «siste nytt». 

Nevn frem to innlegg du ser frem til å høre og hvorfor! 

Renata Steinbakk- folk og fart. Spennende å høre hva som påvirker de som kjører for fort.  

Guro Ranes- Hvordan få flere til å gå og sykle uten flere ulykker? 

Kristiansand kommune- hvorfor er Kristiansand på sykkeltoppen i Norge? 

Hvorfor er det viktig å arrangere en trafikksikkerhetskonferanse? 

Trafikksikkerhetsfamilien møtes svært sjelden, og dette er en av de viktigste møtepunktene i løpet av året. Her kan vi mingle og prate med dyktige fagfolk, og diskutere hvordan vi sammen kan nå nullvisjonen. 

Knut Smedsrud

Lena Westrum, avdelingsleder opplæring barn og unge

Hva gleder du deg mest til med konferansen?   

Jeg gleder meg til faglig påfyll og til å få ideer og perspektiver vi kan ta med inn i det vi gjør med kurs og opplæringsressurser. 

Hvilket faglig utbytte håper og tror du publikum kommer til å kunne ta med seg? 

Dilemmaet nullvisjon og nullvekst er krevende å løse. Jeg håper vi får belyst temaet fra flere sider. Da blir det lettere å drøfte og å se hverandres perspektiver på tvers av organisasjoner og interessegrupper. 

Nevn frem to innlegg du ser frem til å høre og hvorfor! 

Guro Ranes og Sara Polle. Jeg tror disse vil se nærmere på fremtiden og mulige løsninger. 

Hvorfor er det viktig å arrangere en trafikksikkerhetskonferanse? 

Trygg Trafikk har en særlig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi jobber kun for trafikksikkerhet.  

Det gir en god anledning til å møtes for å dele kompetanse og innsikt på tvers. For oss i opplæringsavdelingen gir det viktig fremtidsperspektiver vi kan løfte inn i læringsressursene til Trygg Trafikk. 

Silje Kristine Hansen, spesialrådgiver kommunikasjon og kampanjer

Hva gleder du deg mest til med konferansen?   

Jeg gleder meg til å høre hvordan virksomheter aktivt jobber med trafikksikkerhet, og hvor bevisst eller ubevisst dette gjøres i kraft av bærekraftsmålene. 

Hvilket faglig utbytte håper og tror du publikum kommer til å kunne ta med seg? 

Jeg håper publikum blir inspirert, og at de tar med seg inspirasjonen tilbake til sitt daglige virke. Også håper jeg vi alle kan gå ut fra konferansen med en ekstra stolthet rundt innsatsen vi gjør for trafikksikkerhet i det daglige. 

Nevn frem to innlegg du ser frem til å høre og hvorfor! 

Trafikksikksikkerhet som en del av hallbarheten – hur då? Med Hanna Wennberg fra Trafikverket. Hvordan gjør de det i Sverige?  

Folk og Fart: Hva påvirker hvor fort vi kjører? Med Renata Steinbakk. Spennende å høre hva som påvirker oss. 

Hvorfor er det viktig å arrangere en trafikksikkerhetskonferanse? 

Dette er å samle fagmiljøet og forhåpentligvis til inspirasjon. Det er en møteplass for alle som jobber med trafikksikkerhet. Dette viser hvor viktig trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres rundt om i landet er. 

Foto: Peter Gløersen / Nucleus

bilde av Maria Olsen
Maria Olsen

Maria Olsen, rådgiver kommunikasjon og kampanjer

Hva gleder du deg mest til med konferansen?   

Jeg gleder meg mest til å få et faglig påfyll som vil bidra til at arbeidet jeg gjør som innholdprodusent. Det tilfører mye kunnskap som jeg kan bruke når jeg utvikler budskap om trafikksikkerhet som kommuniseres ut på ulike flater.  

(… også gleder jeg med til å se konferansieren som jeg vokste opp med å se på barne-TV. Han lærte meg nemlig hva onomatopoetikon var, og det er et artig ord.) 

Hvilket faglig utbytte håper og tror du publikum kommer til å kunne ta med seg? 

Jeg tror det faglige utbyttet publikum vil sitte igjen med vil gi en bedre forståelse av hvordan trafikksikkerhet vil se ut i fremtiden. Samt hvordan man kan tenke både bærekraft og trafikksikkerhet i kombinasjon. Den fine balansen med to tanker i hodet samtidig som kan bidra til tryggere trafikk samtidig som man tenker på miljø og klima. 

Nevn frem to innlegg du ser frem til å høre og hvorfor! 

‘Jeg ser frem til å høre fra Petter Gulli sitt innlegg «Er vi fremme snart?» 

Her tror jeg vi får et innlegg om bærekraft og klima som er realistisk og jordnært. Jeg tror vi er flere som tenker som ham – uten at vi helt klarer å ordlegge oss på samme måte. Kanskje jeg også blir inspirert til å se på mine egne vaner rundt bærekraft.  

I tillegg ser jeg frem til å høre fra vår spesialrådgiver Renata med «Folk og fart: Hva påvirker hvor fort vi kjører».  

Dette er høyst aktuelt for mitt arbeidsområde når jeg jobber med atferdspåvirkning og folkeopplysning. Å analysere målgrupper og deres atferd og kjennetegn er et viktig verktøy for å utvikle budskap som treffer de målgruppene på riktig måte. 

Hvorfor er det viktig å arrangere en trafikksikkerhetskonferanse? 

Å arrangere en trafikksikkerhetskonferanse er viktig fordi det samler fagfolk og andre som jobber med trafikk på en felles arena. Her kan de diskutere, dele kunnskap, og finne samhold i det vi jobber for og med. Det er også en utrolig god påminnelse på hvorfor vi gjør den jobben vi gjør og hvorfor den er så innmari viktig. Vi kan være så ulike og uenige som vi vil, men til syvende og sist så jobber vi alle med det samme målet – Nullvisjonen. 

Hvorfor delta på trafikksikkerhetskonferansen?

Trafikksikkerhetskonferansen har siden år 2000 vært en viktig møteplass for fagmiljøet innen trafikksikkerhet – med opp mot 300 deltakere fysisk.