Barn på tur forbi en bil sammen med en voksen.

På tur med barnehagen

Barn er impulsive, lette å avlede og mangler en voksens trafikkforståelse. Å ferdes i trafikken med barn forutsetter derfor gode rutiner som sikrer både barn og voksne. 

Sikkerhetsrutiner i barnehagen

Hvilke rutiner og regler barnehagen har avhenger av barnehagens egne omgivelser, nærmiljøet og der dere ellers ferdes med barna. Noen har ikke fortau eller gangfelt i nærmiljøet, noen bruker mye offentlig transport mens andre verken har bilvei eller trafikklys å forholde seg til. 

Det er viktig at den enkelte barnehage har gode rutiner som er tilpasset egne forhold og behov. Trygg trafikk anbefaler at disse rutinene er nedskrevet og godt kjent for alle ansatte. 

Vi anbefaler at dere utarbeider rutiner for: 

  • Turer til fots 
  • Turer med offentlig transport 
  • Turer i privat bil 
  • Bruk av sykler i barnehage tiden 
  • Adferd på barnehagens parkeringsplass 

Det er også nødvendig å ha rutiner for hva personalet skal gjøre: 

  • Hvis et barn blir borte mens dere er på tur 
  • Hvis en ulykke skjer mens dere er på tur