På tur med barnegruppen

Barn er impulsive, lette å avlede og mangler en voksens trafikkforståelse. Å ferdes i trafikken med barn forutsetter derfor gode rutiner som sikrer både barn og voksne.

Hvilke rutiner og regler barnehagen har avhenger av barnehagens egne omgivelser, nærmiljøet og der dere ellers ferdes med barna. Noen har ikke fortau eller gangfelt i nærmiljøet, noen bruker mye offentlig transport mens andre hverken har bilvei eller trafikklys å forholde seg til.

Det er viktig at den enkelte barnehage har solide rutiner som er tilpasset egne forhold og behov. Trygg trafikk anbefaler at disse rutinene er nedskrevet og godt kjent for alle ansatte.

Vi anbefaler at dere utarbeider rutiner for:

 • Turer til fots
 • Turer med offentlig transport
 • Turer i privat bil

Det er også nødvendig å ha rutiner for:

 • Hvis et barn blir borte mens dere er på tur
 • Hvis en ulykke skjer mens dere er på tur

Forslag til rutiner

Turer til fots
 • Størst først
 • Gå to og to
 • Faste turkamerater
 • Holde hender eller bruke tau
 • Hva vi gjør når det kommer bil?
 • Barn innerst på fortauet, voksne ytterst
 • Tellerutiner underveis
 • Risikoanalyseskjema: Hvor skal vi, hva trenger vi å være spesielt oppmerksomme på m.m.
 • Samling før turen: Informere barna om hvor vi skal gå, hvilke transportmidler vi skal bruke m.m.
 • Meld fra hvor du går til styrer, andre i barnehagen: Hvor går vi, når vi er ventet tilbake
 • Oversikt over hvilke barn som er med
 • Alle voksne har med egen telefon i tilfelle gruppen blir spredd underveis
 • Tursekkens innhold (i tillegg til drikke, bleier, skift og våtservietter):
  • Førstehjelpsutstyr
  • Kartkoordinater til alle de faste turstedene
  • Telefonlister til foreldre, barnehage m.m.
Kollektivtransport med barnegruppen

Det kan være utfordrende å ha med seg en barnegruppen i kollektivtrafikken. Her er noen gode forslag til retningslinjer for kollektivtransport med barnegruppen.

Barnehager som skal på tur med barna bør:

 • ikke bruke bybusser hvis ruta går på veier der fartsgrensen er over 50 km/t.
 • plassere barna i hvert sitt sete, ikke la dem stå i bussens midtgang.

Planlegging:

 • Sørg for at både barn og voksne vet hvor dere skal og hvordan dere skal komme dit.
 • Alle voksne må være kjent med rutiner og retningslinjer for trafikk i barnehagen.
 • Vær nok voksne per barn og snakk om hvem som har hovedansvaret for hvilke barn
 • Informer de andre i barnehagen om hvor dere skal og når dere forventer å komme tilbake
 • Tenk gjennom hvordan dere best mulig kan sikre barna på for bussen, t-banen eller trikken
 • Sørg for å ha klare rutiner for hvordan dere ønsker å utføre turer til fots. Eks. hvor mange barn per voksen, hvor mange i bredden, holde i tau, leie, hvordan dere opptrer på holdeplassen og går av og på bussen osv. Bli enige om hva slags rutiner dere har og sørg for at alle ansatte er kjent med rutinene.
Bruk av privat bil

Noen barnehager velger en transportløsning som innebærer at ansatte transporterer barnehagebarn i private biler. Dette kombineres gjerne med foreldrenes tillatelse, riktig barnesete m.m. Dette er ikke ulovlig.

Men om ulykken skulle være ute dukker det opp noen interressante spørsmål:

 • Hva gjør du som sjåfør om du har blitt påkjørt og har tre vettskremte barn i bilen?
 • Hvis du har skyld i uhellet, hvem blir belastet for egenandel og evt redusert forsikringsbonus?
 • Hva hvis et av barna blir skadet i en ulykke?

Trygg trafikk anbefaler at dere gjennomgår rutinene for frakting av barnehagebarn i private biler på fast basis, og sammen avgjøre hvorvidt dere ønsker å fortsette med dette eller ikke.

Hvis et barn blir borte på tur

På tross av gode rutiner for tur kan de skje at et barn blir borte under turen. Trygg Trafikk anbefaler at dere har gode rutiner for dette, og at disse skrevne rutinene er med på turen. Gode momenter til en slik rutine er blant annet:

 • Hvilket barn er borte?
 • Når og hvor så dere barnet sist?
 • Hvem leter, hvem passer på de resterende barna?
 • Hvor kan det tenkes at det fosvunne barnet har tatt veien:
  • Bor barnet i nærheten?
  • Hvor er nærmeste bulldoser, tivoli eller blomstereng som barnet kan tenkes å oppsøke?
  • Arbeider barnets foreldre i nærheten?
  • Hvor kan barnet tenkes å ha gjemt seg
 • Hvor lang tid fra barnets ble sett sist går det før dere ringer styrer, foreldre og politi?
 • Hvem ringer dere først?
Hvis en ulykke oppstår på tur
 • Ansatte har god kjennskap til førshjelp, herunder hjerte-/ lungeredning.
 • Avdekke hva slags tilstand er barnet i. Kan dere komme dere til legehjelp eller må legehjelpen komme til dere?
  • Hvem reiser i såfall med barnet, og hvordan (taxi, egen bil m.m.)?
 • Når kontaktes styrer og eller foreldre?
 • Hvem tar vare på de resterende barna og hvordan snakke med dem etterpå.