Sikker og trygg bruk av El-sparkesykkel

Vi blir flere som bruker el-sparkesykkel når vi skal reise fra ett sted til et annet, og tallene over skader på el-sparkesykkel går opp. Her finner du våre viktigste råd og anbefalinger for en trygg tur på el-sparkesykkel.

Høringssvar om el-sparkesykkel

Forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy
Vi viser til høringsbrev datert 8.12.2020 om ovennevnte. De senere års uregulerte inntog av el-sparkesykler har ført til betydelige trafikksikkerhetsutfordringer, spesielt i de store byene. Trygg Trafikk imøteser derfor en strengere regulering av dette kjøretøyet. Våre merknader til disse er disponert i tråd med høringsnotatet.