Kort guide om bilstoler

Det er påbudt å sikre barn i bil. Barn under 135 cm skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde.

De ulike bilstolene

Bilstoler deles hovedsakelig inn i tre grupper: babystol, småbarnstol og beltestol. Forenklet kan vi si at et barn vil trenge tre typer bilstoler i løpet av livet.  

Det fins to ECE-regulativ barnesikringsutstyr kan være godkjent etter: ECE R 44.04 og den nyeste ECE R 129 (i-Size). 

R 44.04 bilstoler er delt inn i 4 vektklasser på stolene og det er påbudt med bakovervendt sikring til barnet er 9 kg. 

R 129 (i-Size) bilstoler har generelt en høydegrense, men for spedbarns- og småbarnstolene, og en del beltestoler har også en vektgrense. Det er påbudt med bakovervendt sikring til barnet er 15 mnd. Bilstolene som monteres med isofix kan ha ulik vektgrense da totalen barn + bilstol ikke må overskride 33 kg. Det finnes beltemontert bilstol som er godkjent å bruke opp til 125 cm og 36 kg. 

 Godkjenningsmerket på bilstolen angir hvilken vekt og/eller høyde utstyret er godkjent for. 

Babybilstol

 • Alder:  0 – 15 mnd 
 • R 44 04:  0 – 13 kg 
 • R 129: ca. 40 – 75 cm 
  maks vekt ca. 12 kg. 

Dette er den første bilstolen barnet trenger og den monteres alltid bakovervendt. Velg en stol som passer i bilen og sett dere godt inn i hvordan den festes riktig. Feilmontering forekommer ofte. Babystolen har høyde og vektbegrensning, sjekk hva som gjelder for den aktuelle stolen. Babystolen bør byttes når barnet kan sitte selv og er stort nok for en småbarnsstol eller senest når barnets hode er i linje med setets høyeste punkt. 

Her finner du mer informasjon om sikring av baby i bil.

Småbarnstol 

 • Alder: ca. 6 mnd – ca. 7 år 
 • R 44.04 : 9 – 18/25 kg 
 • R 129:  høyde ca. 61 cm – 105 cm/125 cm. 
  maks vekt ca. 18 kg/23 kg på bilstoler montert med ISOfix. 
  Maks vekt 36 kg på bilstol montert med belte. 

Småbarnstolen er det andre bilsetet barnet trenger. Utvalget er stort og det skilles mellom stoler som festes med ISOfix eller med bilens bilbelter, begge deler er like sikkert ved riktig montering. Velg en småbarnstol som kan monteres bakovervendt og som passer til bilen. Bakovervendt småbarnstol bør brukes så lenge som mulig og minst til barnet er 4-5 år. Barnet vil vokse mye i løpet av bruksperioden og det er viktig at bilstolen vokser med barnet. Noen vil være nødt til å bytte til større småbarnstol i løpet av bakovervendtperioden. Stolen er for liten når øverste del av barnets øre er på linje med setets høyeste punkt. 

Her finner du mer informasjon om sikring av småbarn i bil.

Beltestol 

 • Alder: fra ca. 5 år og oppover 
 • R 44 04:  15 – 36 kg 
 • R 129: ca. 100 – 135/150 cm, noen har vektgrense på 36 kg.

En fremovervendt beltestol er den siste bilstolen barnet trenger. Det finnes beltestoler som er godkjent opp til 150 cm, noe som gjør at barnet lenge vil få hjelp med riktig belteføring og sittestilling. Feil bruk av belte kan føre til store skader ved en ulykke. Bilbelte skal ligge tett mot kroppen, hoftedelen av beltet skal gå over hoftene og skulderdelen bør gå over skulder, nært halsen. 

Her finner du mer informasjon om sikring av barn i beltestol, og når bilpute kan benyttes.

Bilpute

Barn på bilpute.

Når det gjelder bilpute, er vi nå i en fase mellom to ECE-regulativ. De setter ulike kriterier for når barnet kan benytte bilpute, basert på vekt og høyde. Hva som gjelder for bilputen du ønsker å kjøpe eller har, finner du på bilputen eller i bruksanvisningen.

Kontroller viser at mange barn går over til bilpute for tidlig. Det er krevende for et barn å sitte riktig på en pute og ha beltet riktig plassert under hele kjøreturen. Derfor anbefaler vi at barnet bruker bilpute først når beltestolen har blitt for liten, og barnet er over 22 kg og 125 cm.

For å finne ut om bilpute er riktig for barnet bør bilputen prøves i bilen. Her finner du fem-stegs test du kan ta for å forsikre deg om at barnet er stor nok.