Hvilken bil er tryggest?

Tenker du på sikkerhet når du kjøper ny eller brukt bil? Da kan testene fra Euro NCAP og Folksam være til god hjelp før du bestemmer deg.

Gjør du et bevisst valg når du kjøper bil, kan du redusere risikoen for ulykker og risikoen for alvorlige skader hvis du havner i en ulykke. Det finnes flere ulike tester og råd for hva du må se etter før du velger deg ditt nye kjøretøy.

Euro NCAP

I dag er det sjelden vi finner biler med dårlig sammenlagt poengsum i Euro NCAP (New Car Assesment Program). Det kan likevel lønne seg å studere hvilke sikkerhetssystemer som finnes i de ulike bilene og hvilke poeng disse oppnår hver for seg. Den sammenlagte poengsummen varierer fra en til fem stjerner, der tallet fem betyr at bilen er best på sikkerhet.

Når det gjelder enkeltstående vurderinger gir Euro NCAP en poengsum for hver enkelt test og en prosentsum for

  • Voksne i bil
  • Barn i bil
  • Fotgjengerbeskyttelse
  • Sikkerhetssystemer i bilen

Data fra ulykker

Skal du kjøpe ny eller brukt bil kan den årlige oversikten fra det svenske forsikringsselskapet Folksam være til god hjelp.

Denne oversikten baserer seg på resultater fra over 150 000 ulykker på svenske veier  og delvis på Euro NCAP-testene. Bilmodellene gis også ekstrapoeng for nakkeslengbeskyttelse, antisladdsystem og systemer for automatisk oppbremsing.

Statens vegvesen har også en nettside kalt Nybilvelgeren. Her vurderes bilene etter hvor miljøvennlige de er og etter sikkerhet.

Stadig sikrere

Gjennomsnittlig alder for norskregistrerte biler er over 10 år, mens alderen ved vraking er rundt 19 år ifølge NAF. Fra reelle ulykker ute på veiene vet vi at sjansen for å komme skadefri fra en hendelse er mye større i nye biler sammenlignet med eldre biler.

De siste årene har bilprodusentene lagt stadig større vekt på sikkerhet. Dette er blant de største bidragene til reduksjonen i dødsulykker og hardt skadde på veiene.